Öppen arena för samtal, kunskap och debatt

Vi vill väcka nyfikenhet och vara en plats för möten mellan människor och olika perspektiv. Genom ett rikt programutbud är vi en mötesplats för näringsliv, kultur, ideella krafter, akademien, det offentliga och allmänheten. Vi bidrar med perspektiv på både historien och viktiga samtidsfrågor.

Program

 • Balmusik och dans från Karlstad anno 1819

  - Residenset Konferens

  Balmusik och dans från Karlstad anno 1819

  Under ledning av P-O Davidsson medverkar Apertins Herrgårdsdansare samt Kulturskolans kammarorkester med elever och lärare.

  Arrangör ; Värmlands Museiförening

  Fika kan köpas från 17.30.

  OBS! Ingång till Residenset från älvsidan.

 • Män & Normer

  - Värmlands Museum Kaféet

  Män & normer

  Normer är osynliga regler som styr dig. Vissa orsakar psykisk ohälsa, andra kan leda till våld.

  Vilka destruktiva maskulina ideal har vi i i Sverige?

  Hur kan vi förändra dem?

  En öppen diskussion tillsammans med Värmlands Mansforum.

  Vad är manlighet? Värmlands Mansforum firar jubileum och bjuder in díg till fem temakvällar där vi tillsammans belyser, diskuterar och utforskar bilden av dagens manlighet.

  Fr entré! Ingen föranmälan.

 • c/o Sunne ”Var har människor bosatt sig?”

  - Galleri Björken

  Med konceptet ”care of” flyttar delar av museet sin verksamhet ut i länet. Under vecka 43 besöker Värmlands Museum Sunne kommun och det anordnas föreläsningar, utställningar med mera. Vi hoppas på möten och dialog med föreningar, näringsliv,skolor och vill dokumentera vardagslivet i Sunne en höstvecka 2017.

  Var har människor bosatt sig i mellersta Fryksdalen genom historien?

  Arkeolog hans Olsson berättar om bebyggelsemönster i mellersta Fryksdalen från forntid fram till idag.

   

 • c/o Sunne ”Introduktion till Värmlands Museums samlingar”

  - Galleri Björken

  Med konceptet ”care of” flyttar delar av museet sin verksamhet ut i länet. Under vecka 43 besöker Värmlands Museum Sunne kommun och det anordnas föreläsningar, utställningar med mera. Vi hoppas på möten och dialog med föreningar, näringsliv,skolor och vill dokumentera vardagslivet i Sunne en höstvecka 2017.

  Introduktion till Värmlands Museums samlingar

  Arkivarie Linda Höglund visar hur du själv kan söka i Värmlands Museums samlingar genom Digitalt Museum och tipsar om fler källor för lokalhistorisk forskning

 • Öppen föreläsning! Martin Luther, reformationen och Sverige.

  - Värmlands Museum Hörsalen

  Med anledning av 500 årsminnet av reformationens begynnelse år 1517 visar Värmlands Museum den egenproducerade utställningen ”Det dolda arvet – Martin Luther och Sverige”. I samband med detta ges flera föredrag och tillsammans med Karlstads Universitet och Svenska kyrkan en öppen föreläsningsserie som behandlar kyrkohistorien, reformationen, Martin Luther och vilka kopplingar vi kan göra till dagens rörelser i vårt samhälle.

  Välkomna! Fri entré!

  Ekumenik; skillnader och likheter mellan luthersk och romersk- katolsk tro och de viktigaste dokumenten som tagits fram i samtalen mellan de båda kyrkotraditionerna

  Tomas Appelqvist/ Universitetslektor Karlstads Universitet

   

 • c/o Sunne ”Dödens ö i Fryken” och ”Fråga arkeologen”

  - Galleri Björken

  Med konceptet ”care of” flyttar delar av museet sin verksamhet ut i länet. Under vecka 43 besöker Värmlands Museum Sunne kommun och det anordnas föreläsningar, utställningar med mera. Vi hoppas på möten och dialog med föreningar, näringsliv,skolor och vill dokumentera vardagslivet i Sunne en höstvecka 2017.

  Dödens ö i Fryken

  Arkeolog Hans Olsson berättar om Malön och dess historia som bland annat gravplats och avrättningsplats

  Fråga arkeologen

  Efter föredraget finns möjlighet att ställa frågor till museets arkeologer Hans Olsson och Ellinor Larsson om fornlämningar och föremål.

 • Män & våld

  - Värmlands Museum Kaféet

  Män & våld.

  Denna kväll inleder Rune Lundsholt diskussionen som utbildad social omsorgsvetare med erfarenhet av arbete med våldsamma män.

  Vad är våld?

  Hur bryter vi ett våldsamt beteende?

  En öppen diskussion tillsammans med Värmlands Mansforum.

  Vad är manlighet? Värmlands Mansforum firar jubileum och bjuder in díg till fem temakvällar där vi tillsammans belyser, diskuterar och utforskar bilden av dagens manlighet.

 • Skumma grejer

  - Värmlands Museum

  Skumma grejer!

  Halloween med tipspromenad i parken och bildjakt i våra utställningar för hela familjen.

  Fri entré.

 • FN – dagen med Pierre Schori

  - Värmlands Museum

  Hur skapar vi en hållbar fred?
  – Vad är möjligt?


  FN-dagen firas egentligen den 24 oktober men FN föreningarna i Värmland förlägger dagen till Värmlands Museum söndagen den 29 oktober. Då deltar den socialdemokratiske diplomaten, FN-ambassadören, politikern, ministern, författaren och internationellt engagerade Pierre Schori.

  Välkomnande musik av Tor och David
  15.00 Välkomsthälsning , Eva Hallström
  15.10 Globala målen Agenda 2030 Samt exempel i Sverige på implementering. Eva Hallström
  15.30 Vilka erfarenheter finns efter att ha varit FN ambassadör för Sverige? Pierre Schori
  16.00 Paus med frukt
  16.15 Musik underhållning med Tor och David.
  16.45 Hur skapar vi hållbar fred? Pierre Schori
  17.30 Frågestund
  18.00 Avslutning
 • c/o Sunne ”Visning av takmålningar i Boberg”

  - Boberg

  Med konceptet ”care of” flyttar delar av museet sin verksamhet ut i länet. Under vecka 43 besöker Värmlands Museum Sunne kommun och det anordnas föreläsningar, utställningar med mera. Vi hoppas på möten och dialog med föreningar, näringsliv,skolor och vill dokumentera vardagslivet i Sunne en höstvecka 2017.

  Visning av takmålningar i Boberg

  Konservator Cecilia Skoglund gjorde för ett par år sedan åtgärder på fina interiöra  målerier i två privatbostäder i Boberg. Tillsammans med husägarna visar Cecilia och berättar om målningarna och om det arbete som utfördes. Obs, begränsat antal platser!

  Föranmälan görs senast 29 oktober till [email protected]

   

   

 • Höstlov! Spindelverkstad

  - Värmlands Museum Bruket

  Spindelverkstad

  En spindel kan se ut på många olika sätt. Här kan du göra fantasifulla spindlar av kastanjer eller med tryck skapa läckra spindlar i alla möjliga färger.

  Fri entré för barn och medföljande vuxen

 • Höstlov! Spindelverkstad

  - Värmlands Museum Bruket

  Spindelverkstad

  En spindel kan se ut på många olika sätt. Här kan du göra fantasifulla spindlar av kastanjer eller med tryck skapa läckra spindlar i alla möjliga färger.

  Fri entré för barn och medföljande vuxen

 • Höstlov! Klotterrobot

  - Värmlands Museum Bruket

   

  Klotterrobot

  Varför inte konstruera en klotterrobot som gör tavlor åt dig? Använd tuschpennor som ben till klotterroboten och den kommer att dansa fram över papperet och skapa ett mästerverk som du får ta med dig hem.

   

  Fri entré för barn och medföljande vuxen

 • Vad är manlighet?

  - Museikaféet

   

  Vad är manlighet? Värmlands Mansforum firar jubileum och bjuder in díg till fem temakvällar där vi tillsammans belyser, diskuterar och utforskar bilden av dagens manlighet.

  En öppen diskussion tillsammans med Värmlands Mansforum.

  Fri entré! Ingen föranmälan

  Kontakt;[email protected]/ 054-152085

 • Höstlov! Klotterrobot

  - Värmlands Museum Bruket

   

  Klotterrobot

  Varför inte konstruera en klotterrobot som gör tavlor åt dig? Använd tuschpennor som ben till klotterroboten och den kommer att dansa fram över papperet och skapa ett mästerverk som du får ta med dig hem.

   

  Fri entré för barn och medföljande vuxen

 • Höstlov! Klotterrobot

  - Värmlands Museum Bruket

   

  Klotterrobot

  Varför inte konstruera en klotterrobot som gör tavlor åt dig? Använd tuschpennor som ben till klotterroboten och den kommer att dansa fram över papperet och skapa ett mästerverk som du får ta med dig hem.

   

  Fri entré för barn och medföljande vuxen

 • Öppen föreläsning! Martin Luther, reformationen och Sverige.

  - Värmlands Museum Hörsalen

  Ons 8 nov

  16.30 – 20.00 – Värmlands Museum Hörsalen

  Med anledning av 500 årsminnet av reformationens begynnelse år 1517 visar Värmlands Museum den egenproducerade utställningen ”Det dolda arvet – Martin Luther och Sverige”. I samband med detta ges flera föredrag och tillsammans med Karlstads Universitet och Svenska kyrkan en öppen föreläsningsserie som behandlar kyrkohistorien, reformationen, Martin Luther och vilka kopplingar vi kan göra till dagens rörelser i vårt samhälle.

  Välkomna! Fri entré!

  Luthers spiritualitet; bön, undervisning och vardagstro

  Tomas Appelqvist,universitetslektor, Karlstads Universitet

 • Ett samtal om ras och vithet

  - Museikaféet

  Att ras nog är den mest kontroversiella och laddade nutidssvenska glosan är bekant för alla och envar som har svenska som förstaspråk. Sverige är vidare den första statsbildningen i världen som officiellt har avskaffat rasbegreppet och de allra flesta svenskspråkiga har idag ersatt ordet ras med termerna etnicitet eller kultur. Samtidigt finns det forskare som studerar ras i relation till dagens Sverige och det finns också ett svenskt forskarnätverk för forskare som ägnar sig åt frågor som rör ras och vithet.
  Tobias Hübinette är universitetslektor och forskare vid Karlstads universitet och undervisar i interkulturella studier.  Han har grundat och leder det nationella forskarnätverket för svensk kritisk ras- och vithetsforskning och är även redaktör för boken ”Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag” (Studentlitteratur 2017).
  Arrangör: Karlstad Bokcafé. Kontaktperson: David Scott 070–2320858    [email protected]
  Fri entré. Möjlighet att äta vegetarisk soppa från kl 17.30 (80 kr).
 • Vad är manlighet?

  - Museikaféet

   

  Vad är manlighet? Värmlands Mansforum firar jubileum och bjuder in díg till fem temakvällar där vi tillsammans belyser, diskuterar och utforskar bilden av dagens manlighet.

  En öppen diskussion tillsammans med Värmlands Mansforum.

  Fri entré! Ingen föranmälan

  Kontakt; [email protected] /054 – 152085

 • Fotografins filosofi

  - Hörsalen Värmlands Museum

  Fotografins filosofi – om utsatthet och närvaro i JH Engströms fotokonst

  Föredrag med universitetsadjunkt Monica Furu, Konst och bildgestaltning vid Karlstads Universitet.

  Arrangör: Värmlands Museiförening .

  Entré: Medlemmar i föreningen fritt, icke medlemmar 80:-.

  Entré till museets utställningar ingår.

  Föreningens medlemmar har 10% på allt i museibutiken vid detta tillfälle mot uppvisande av medlemskort!

   

 • Vad är manlighet?

  - Museikaféet

   

  Vad är manlighet? Värmlands Mansforum firar jubileum och bjuder in díg till fem temakvällar där vi tillsammans belyser, diskuterar och utforskar bilden av dagens manlighet.

  En öppen diskussion tillsammans med Värmlands Mansforum.

  Fri entré! Ingen föranmälan

  Kontakt; [email protected] /054 – 152085

 • Visfest i Museikafeet

  - MuseiKaféets scen

  Kl.12.00 – 16 .00

  Visfest i Museikafeet

  En visfest som blivit en tradition.

  Visklubben Hallen, Karlstad, Kils Visklubb, Stavnäs Visklubb och Visklubb- 67 Säffle

 • ”Sankte Fredman och det Lutherska hos Bellman.”

  - Hörsalen Värmlands museum

   

  Föredrag av Helene Blomqvist som är docent i litteraturvetenskap och medlem i Kulturvetenskapliga Forskargruppen vid Karlstads Universitet;

  ”Det är någonting oemotståndligt älskansvärt över Bellmans värld. Udda och avsigkomna existenser skildras i ett varmt, försonande ljus. På ett paradoxalt vis lyser den kristna nådens milda sken över Bacchi apostel Fredman, när han ligger där bakfull i rännstenen och – likt Bibelns Job – förbannar sin födelsedag. Hur gör Bellman? Är det rentav en luthersk människosyn som präglar hans värld, där människan är på en gång en syndare, och rättfärdig och välbehaglig för Gud?”

   

 • Det stora barnkalaset 2017

  - Värmlands Museum Bruket

  Det stora barnkalaset 2017

  Klotterrobot
  Varför inte konstruera en klotterrobot som gör tavlor åt dig? Använd tuschpennor som ben till klotterroboten och den kommer att dansa fram över papperet och skapa ett mästerverk som du får ta med dig hem.

  Fri entré för barn med medföljande vuxen.

 • Öppen föreläsning! Martin Luther, reformationen och Sverige.

  - Värmlands Museum Hörsalen

  Med anledning av 500 årsminnet av reformationens begynnelse år 1517 visar Värmlands Museum den egenproducerade utställningen ”Det dolda arvet – Martin Luther och Sverige”. I samband med detta ges flera föredrag och tillsammans med Karlstads Universitet och Svenska kyrkan en öppen föreläsningsserie som behandlar kyrkohistorien, reformationen, Martin Luther och vilka kopplingar vi kan göra till dagens rörelser i vårt samhälle.

  Välkomna! Fri entré!

  Rundvandring i utställningen under ledning av professor Otfried Czaika och mellan 17 – 20 en fördjupande föreläsning om reformationen;  orsaker, förlopp och följder.

  Karlstads Universitet

   

 • ”Frihet, jämlikhet, reformation – 500 år med Luther”

  - Hörsalen Värmlands Museum

   

  Frihet, jämlikhet , reformation – 500 år med Luther

  Ett samtal mellan Per Svensson, författare och journalist och biskop Sören Dalevi

  Per Svenssons bok ”Frihet , jämlikhet, reformation – 500 år med Luther” kom ut i februari i år och skildrar hur Martin Luthers idéer och reformationen har präglat oss i 500 år.

   

  Arr: Värmlands Museiförening, Karlstads stift och Värmlands Museum

  Entré: Medlemmar i Museiföreningen fritt, icke medlemmar 80:-.

  Entré till museets utställningar ingår.

  Föreningens medlemmar har 10% på allt i museibutiken vid detta tillfälle mot uppvisande av medlemskort!

 • Skräpytor, stad och land

  - Museikaféet

  I svensk politik, kultur och media finns idag en mycket stark föreställning om att staden är en sorts naturlig livsmiljö för människor och att det är där vi bäst bygger goda samhällen och liv. Urbanisering och globalisering verkar i de flesta politiska program och strategidokument vara nästintill naturkrafter och framstår som icke-politiska fenomen som vi bara har att finna oss vid. Men när innovation och kreativitet ska flöda i de urbana rummen växer en baksida fram. I de så kallade skogslänen, i det norrländska inlandet, i bruksorterna eller kort och gott på landsbygden finns inte mycket kvar av den politik som tidigare siktade på att hela Sverige ska leva. Istället höjs röster för att vi måste låta landsbygden dö ut. Den är ändå bara en skräpyta. En plats som inte generar tillväxt. Vi diskuterar i det här filosofiska caféet frågor om stad, land och framtid.
  Andreas Öjehag Pettersson är ordförande i Karlstad bokcafé och forskare med många års studier av svensk utvecklingspolitik bakom sig.
  Arrangör: Karlstad Bokcafé. Kontaktperson: Andreas Öjehag 070-4040102    [email protected]
  Fri entré. Möjlighet att äta vegetarisk soppa från kl 17.30 (80 kr)
 • Eldkonst ” REformation”

  - Sandgrundsudden och Värmlands Museum

  Musik, ljusinstallationer, dans, rörelse och eldskulptur i Sandgrundsparken.

  Samarr. Karlstads universitet, Karlstads kommun, Värmlands Museum