Öppen arena för samtal, kunskap och debatt

Vi vill väcka nyfikenhet och vara en plats för möten mellan människor och olika perspektiv. Genom ett rikt programutbud är vi en mötesplats för näringsliv, kultur, ideella krafter, akademien, det offentliga och allmänheten. Vi bidrar med perspektiv på både historien och viktiga samtidsfrågor.

Program

 • Blir man en bättre människa om man kan mycket?

  - Museikaféet Värmlands Museum

   Blir man en bättre människa om man kan mycket?

   Vegetarisk soppa & bröd från kl 17.30 (80 kr). (Ät gärna den!Bokcafét är ekonomisk garant för 20 portioner. Det är bokkafeets hyra…)

  Samtal med inledning av Carlgöran Holm kl 18. Han inleder samtalet genom att berätta om den franska 1700-tals upplysningsfilosofen, författaren, kritikern, brevskrivaren, allvetaren Denis Diderot och hans arbete kring bl.a. den franska nationalencyklopedin.

  Denis Diderot var en centralgestalt bland de franska upplysningsfilosoferna inte minst på grund av att han var en av redaktörerna bakom den franska nationalencyklopedin. Men Diderot var så mycket mer – böcker som ”Nunnan” ”Jacob fatalismen och hans husbonde”  ”Rameaus  brorson” var enligt många banbrytande och som teater- och konstkritiker visade han vägen mot en professionell kritikerroll. Diderot var som en vulkan med ständiga utbrott.

  Den så kallade upplysningstiden ställde nya frågor – banade väg för det sekulariserade samhället, men var det rätt frågor och vilka svar har vi ärvt? Föds vi goda? Blir vi människor mer moraliska och empatiska om vi kan mer om vår omvärld?

  Frågorna är många och om upplysningens arv är du välkommen att resonera den 29 mars.

   

  Arrangör: Karlstads Bokcafé

  Kontaktperson: Görrel Westander 0708-210721

   

 • Samtidskonstens uppgift är att starta samtal!

  - Museikaféet Värmlands Museum

  Samtidskonstens uppgift är att starta samtal!

  Vegetarisk soppa & bröd från kl 17.30 (80 kr). (Ät gärna den! Bokcafét är ekonomisk garant för 20 portioner. Det är bokkkaféets hyra…)

  Samtal med inledning av Margareta Wallin Wictorin kl 18.00.Hon är konst- och kulturvetare på Karlstads universitet, och visar några exempel från olika konstarter, världsdelar och konstriktningar, även konst med politiskt innehåll. Utifrån det startar vi sedan våra gemensamma filosofiska funderingar kring konstens roll i vårt samhälle.

  Arrangör: Karlstads Bokcafé

  Kontaktperson: Andreas Öjehag 070-4040102

   

   

 • Build up Nepal

  - Hörsalen Värmlands Museum

  BUILD UP NEPAL                    

  En föreläsning med Björn Söderberg, en entreprenör utan gränser.

  Björns vision är att kombinera socialt ansvar med lönsamhet, hur lönsamma företag kan bygga en hållbar framtid. Hans metod bygger på principen hjälp till självhjälp.

  Efter jordbävningen 25 april 2015 startade Björn ”Build up Nepal”, en icke vinstdrivande verksamhet, som jobbar med att bygga upp fattiga byar efter katastrofen. Utmaningarna är enorma. Nepal skall byggas upp med lokala resurser av lokala entreprenörer. Varje hus som byggs blir en utbildning. ”Build up Nepal” lär bland annat ut hur man tillverkar earth bricks med lera, sand, cement med en enkel maskin.

  Entré 100:-

  IDELLA FÖRENIGEN TRINITY KARLSTAD

  Vill verka för att ge stöd till barn och ungdomars omsorg och skolgång i nepalesiska byn Malagiri.
  Föreningen TRINTY startade 2008 och en skola stod färdig 2011. I skolan går 60 barn i åldersgruppen
  3 till 9 år.

  Föreläsningen är ett samarrangemang mellan föreningen Trinity, Karlstads kommun och Värmlands Museum.
  Välkommen!

   

   

 • Påsk – ett infriat löfte

  - Hörsalen Värmlands Museum

  Ett föredrag om påsk som högtid och tradition med Värmlands Museums samlingsstrateg Luitgard Löw.

 • Sinnesförnimmelsernas väg

  - Hörsalen Värmlands Musuem

  I samband med utställningen ”Japan & Racken –  Tingens förgänglighet” talar konstintendent Elisabet Yanagisawa, Värmlands Museum, om ”Sinnesförnimmelsernas väg”  och japansk estetik.

  Entré 80:-/ ungdom upp till 25 år fri entré. Entréavgiften inkluderar utställningen ”Japan – Racken – Tingens förgänglighet” innan föredraget.