Vi bygger om


Men museet är fortfarande öppet. Sommaren 2019 öppnar hela museet igen med nya utställningar, samt ny restaurang och kafé.

Utställningar

Delar av utställningslokalerna är stängda på grund av ombyggnad, men museet håller öppet och under tiden visas utställningar i den äldre museibyggnaden, även kallad Cyrillushuset. Den 1-2 september håller museet stängt på grund av att vi flyttar huvudentrén.

Restaurang och kafé

Den 1 september stänger restaurang och kafé på grund av ombyggnaden. Öppnar igen sommaren 2019.

Biblioteket

Under sommaren flyttar biblioteket till entréplan i den äldre museibyggnaden, Cyrillushuset. Under tiden är forskarservicen till arkiv och bibliotek begränsad. Det innebär att vi inte kan ta emot besök av forskare som vill sitta på plats för att ta del av arkivmaterial, eller läsa referenslitteratur i biblioteket. Planerad öppning av det nya biblioteket är september 2018.

Besök oss

Behöver du besöka någon av oss som arbetar på museet måste du först avtala en tid då vi har möjlighet att ta emot dig. Kontakta oss via mail eller telefon.

Ombyggnaden i stora drag

  • Under sommaren flyttas biblioteket till ett nytt mer publikt läge på entréplan i den äldre museibyggnaden.
  • På bibliotekets tidigare plats (plan 2) etableras en ny mötesdel, med flera nya konferensrum.
  • I den nyare museibyggnadens mitt etableras museets nya hjärta – ett nav från vilket man lättillgängligt når alla publika verksamheter i byggnaden och de nya basutställningarna om Värmlands och Karlstads historia.
  • Ett nytt entresolbjälklag byggs upp men lämnar en östvästlig axel genom byggnaden med kontakt från fasad till fasad och ljusinfall från flera håll, lösningar som ökar orienterbarheten och som ansluter till arkitekt Carl Nyréns ursprungliga intentioner med en öppen och flexibel planlösning.
  • Barnutställning, skaparverkstad och framtidslabb samlas i ljusa lokaler på det nya entrésolplanet. Vi inrättar även ett matsäcksrum på plan 1, med tillgång till toaletter.
  • Reception och museibutik ges ett nytt och mer centralt läge med bättre överblick.
  • Terrassen längs entrésidan, med sitt attraktiva sydvästläge och utsikt över parken, utvidgas och görs möblerbar.