Vi bygger om


Nya basutställningar öppnar sommaren 2019.

Just nu är Cyrillushuset stängt p.g.a. ombyggnaden men öppnar igen med ny tillfällig utställning 20 april.

Konferensmöjligheter på museet är under ombyggnaden begränsad.

Under våren flyttar biblioteket till entréplan och ett nytt mer publikt läge i den äldre museibyggnaden, Cyrillushuset. Planerad öppning av det nya biblioteket är sommaren 2018. Under tiden är forskarservicen till arkiv och bibliotek begränsad. Det innebär att vi inte kan ta emot besök av forskare som vill sitta på plats för att ta del av arkivmaterial, eller läsa referenslitteratur i biblioteket.

Behöver du besöka någon av oss som arbetar på museet måste du först avtala en tid då vi har möjlighet att ta emot dig. Kontakta oss via mail eller telefon.

Ombyggnaden i stora drag

  • Under våren flyttas biblioteket till ett nytt mer publikt läge på entréplan i den äldre museibyggnaden.
  • På bibliotekets nuvarande plats (plan 2) etableras en ny mötesdel, med flera nya konferensrum.
  • I den nyare museibyggnadens mitt etableras museets nya hjärta – ett nav från vilket man lättillgängligt når alla publika verksamheter i byggnaden och de nya basutställningarna om Värmlands och Karlstads historia.
  • Ett nytt entresolbjälklag byggs upp men lämnar en östvästlig axel genom byggnaden med kontakt från fasad till fasad och ljusinfall från flera håll, lösningar som ökar orienterbarheten och som ansluter till arkitekt Carl Nyréns ursprungliga intentioner med en öppen och flexibel planlösning.
  • Barnutställning, skaparverkstad och framtidslabb samlas i ljusa lokaler på det nya entrésolplanet. Vi inrättar även ett matsäcksrum på plan 1, med tillgång till toaletter.
  • Reception och museibutik ges ett nytt och mer centralt läge med bättre överblick.
  • Terrassen längs entrésidan, med sitt attraktiva sydvästläge och utsikt över parken, utvidgas och görs möblerbar.