Värmlands Museum tar plats i Digitalt museum


Våra Värmländska historiska bilder är nu en del i ett nationellt sammanhang. Utvalda och viktiga delar av Värmlands Museums bildarkiv är tillgängligt i Digitalt museum som är en plats där de flesta svenska och norska museum visar och lagrar sina samlingar.  Som besökare kan man detaljstudera, kommentera och dela sina favoriter via sociala medier. Bilderna får även laddas ner och användas i privat och ideellt syfte. Målet med DigitaltMuseum är att museernas samlingar ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats. Förhoppningen är att samlingarna nu enklare ska kunna användas för bildsökning, fördjupning, studier, undervisning och gemensam kunskapsuppbyggnad.

Bilden är tagen den 15 maj 1864 på det då betydligt mindre Stora Torget som var utsträckt i nord-syd med Västra (då södra) Torggatan i bildens högerkant. Till vänster ser vi en del av residenset med landskontoret till höger om portalen och mitt i bild dominerar Frimurarlogen på samma tomt som nuvarande byggnad. På bilden överlämnar fruntimmersdeputerade Euphrosyne Nygren ett standar till kapten Sparre i skarpskyttekåren.