Värmlands Museums kulturmiljöprogram

Just nu arbetar vi med att ta fram kulturmiljöprogram åt tre värmländska kommuner. Under sommaren och hösten 2019 pågår inventeringar i Degerfors, Arvika och Säffle kommuner.

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar på byggnader, fornlämningar och kulturmiljöer som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Till kulturmiljöprogram hör också kulturhistoriska områdesbeskrivningar liksom kommunens riktlinjer för kulturmiljöfrågor, för att bistå medborgare och tjänstemän i kommunerna när det gäller vårt historiska arv. Rätt hanterat utgör dessa en utvecklingspotential för attraktiva miljöer för framtiden, som bidrar med en historisk förankring och en kulturell identitet. Kulturmiljöprogram ligger ofta till grund för politiska beslut och ställningstaganden i kommunen under lång tid.

Under sommaren och hösten 2019 pågår inventeringar i Degerfors, Arvika och Säffle kommuner. Under 2018 kulturmiljöprogram för Årjäng och Töcksfors tätorter. Vi jobbar även med att aktualitetspröva äldre kulturmiljöprogram för att skräddarsy uppdaterade underlag i olika format som bok, web- såväl som i GIS-baserade skikt.  Välkomna att höra av er till oss om ni har frågor eller information!