Världen förändras. Även vi.

Nu startar den planerade ombyggnaden av Värmlands Museum i Karlstad. Syftet med ombyggnaden är framförallt att tillgodose krav på tillgänglighet, säkerhet och klimatstyrning. Det nya ombyggda museet väntas öppna sommaren 2019, bland annat med helt nya utställningar om Värmlands historia. Museet planerar hålla öppet under hela ombyggnadsperioden.

Värmlands Museum bygger om

Sedan tillbyggnaden av museet öppnade 1998 har kraven på museibyggnader ökat avsevärt, främst gällande tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatsstyrning vid inlån av föremål och konst. I och med ombyggnaden kommer dessa krav att tillgodoses och museet kommer kunna visa i princip alla typer av utställningar. Museet stärks som mötesplats och fler kommer att kunna nyttja museet även kvällstid, genom att butik och utställningsytor kan avgränsas. Akustik och ljusförhållanden förbättras i enlighet med arbetsmiljökrav och förbättrad energieffektivitet. Ombyggnaden ska även förbättra logistik och användning av lokalerna samt förbättra orienterbarheten för besökare

Det första som händer är att fackbiblioteket flyttar till ett mer publikt läge i nedre delen av den äldre museibyggnaden, som tidigare inrymt kontor. Det nya biblioteket öppnar våren 2018.

Bakgrundsfakta
Värmlands Museum fick sin första byggnad 1929 ritad av arkitekt Cyrillus Johansson. Byggnaden anses vara ett av de finaste byggnadsverken i Sverige från 1920-talet och är klassad som byggnadsminne. Museet byggdes till 1998 med en modern museibyggnad ritad av arkitekt Carl Nyrén. Båda byggnaderna ägs av Landstinget i Värmland.

Värmlands Museum under byggnad år 1929. Museet är ritat av Cyrillus Johansson och invigdes 25 juni samma år.