Utställningar på Finnskogscentrum

På Finnskogscentrum har vi en basutställning och en sommarutställning som skiftar från år till år. Här kan du läsa mer om de utställningarna.

Tidigare sommarutställningar