Utställningar på Finnskogscentrum

På Finnskogscentrum har vi en permanent basutställning och en sommarutställning som skiftar från år till år. Här kan du läsa mer om utställningarna.

Tidigare sommarutställningar