10 mar 2018 - 25 mar 2018

Under samma sol

En fotoutställning där gymnasieelever tolkar temat We Have A Dream

Under resan har de mött människor och tagit del av deras kunskap och erfarenheter. Deras fokus har legat på olika kulturaspekter, och på hur kulturen knyter an till människors identitet, aktuella situation samt tankar och drömmar om sina möjligheter för framtiden. Syftet med projektet är att sprida information och kunskap, och väcka nyfikenhet om Ghana hemma i Karlstad.

– Vår dröm var att komma nära livet och kulturen i Ghana, och att vi fått vara med om det här är vi otroligt glada och tacksamma över. För oss har projektet växt till så mycket mer än ett gymnasiearbete, säger Ebba

Det är just den värmen Ebba Alström har fångat i fotografierna som utgör den här utställningen. De skildrar allt från lugnet i de mjuka vågor som slår in över Atlantstranden till yran i en skördefestival. Och alla barn, glada, nyfikna och fulla av liv.

– Det finns så mycket värme där, och inte bara i hettan från solen. Värmen finns i människorna också – i hur de välkomnade oss, i hur gärna de ville prata och i hur deras leenden lyste upp hela ansiktet, säger Ellen.

Att Ebba och Ellen lyckades nå sin dröm var till stor del tack vare deras resevärdar, Karl-Erik Eriksson och Magdalena Eriksson. Karl-Erik och Magdalena har ett starkt engagemang för utvecklingsfrågor i Ghana, med ett särskilt fokus på fiskebyn Ekumfi-Edumafa, och genom att satsa på utbildning och hälsa bidrar de till byns utveckling på ett så effektivt sätt som möjligt. De presenterade Ebba och Ellen för sina vänner och gav dem tillträde till ett brett spektrum av miljöer och tilldragelser.

Den här utställningen ingår i en serie program utförda av ungdomar, med anknytning till utställningen WE HAVE A DREAM.