09 feb 2024 - 25 aug 2024

Strangers to ourselfs

Hashem Shakeri

Hashem Shakeri är konstnär, fotograf och filmare som arbetar mestadels i Iran och Afghanistan. Han upptäckte fotografi redan i tonåren och började på egen hand utveckla sina färdigheter. Efter många år av flitigt fotograferande bestämde han sig till slut för att helt och hållet ägna sig åt fotografi professionellt. Sedan dess har han arbetat som dokumentärfotograf och bildjournalist. Han har ägnat sig åt flera långa personliga projekt, samt genomfört uppdrag för internationella medier.

Hashem Shakeris verk utforskar skärningspunkten mellan identitet, exil och sociala utmaningar. Genom fotografi och film, försöker Shakeri uppmärksamma och ifrågasätta tidigare okända mellanmänskliga berättelser samt belysa komplexiteten och nyanserna i vad det är att vara människa.

Den nya staden Parand ligger 30 km sydväst om Teheran och bygget av staden har påverkat och förändrat bergsområdet. Foto: Hashem Shakeri

Shakeris centrala fråga är hur klimatkatastrofer, samt politiska och sociala omvälvningar, påverkar individer och samhällen i Iran och Afghanistan. Hans arbete undersöker konsekvenserna av förskjutning och utanförskap, samt belyser upplevelserna hos dem som har blivit marginaliserade eller bortglömda.

Fliosofen Julia Kristeva lyfter tanken att vi alla består av en främling vid sidan av vårt inre jag. Hon påstår att om vi lär känna denna främling kommer vi också att vara beredda att acceptera främlingar utanför oss själva. Foto: Hashem Shakeri

Hashem Shakeri har mottagit många utmärkelser och ställt ut internationellt på museer, festivaler och biennaler, t.ex. Leica Museum, Foam Museum, Arp Museum, ICP Museum, Maxxi Museum, Rencontres d’Arles, Paris Photo Art Fair, Visa pour l’image och många fler. Hans verk har presenterats i publikationer världen över såsom The New Yorker, Sunday Times, The Times, British Journal of Photography, New York Times, Aperture, The Guardian, Der Spiegel, Die Zeit, Le Monde, Paris Match, National Geographic med flera.