29 jan 2022 - 01 maj 2022

And The Sky Shall Turn No 55/Silky Pink

Charlotta Hammar arbetar med frågor som tar sin utgångspunkt i det vardagliga livet och hur det påverkas av känslan att allt inte kommer att ordna sig. 

I foto och film utforskar hon frågor om utsatthet, kriser, skydd, beredskap, och människans relation till naturen. Klimathoten som påverkar människor i hela världen är en högst närvarande beståndsdel i hennes arbete. Det fotografiska redskapet är ofta en gammal Rolleiflexkamera från 1939.

Charlotta Hammar fick Värmlands Museiförenings stipendium 2020.