Stöd till skolresor

Nu finns möjlighet för skolor i Värmland att söka ekonomisk ersättning för skolresor i samband med kulturevenemang.

Värmland Museum har genom stöd från Region Värmland möjlighet att gå in och täcka kostnader för skolornas resor i samband med museets skolprogram på Värmlands Museum i Karlstad, von Echstedtska gården, Långban gruvby, Lesjöfors museum och Torsby Finnskogscentrum, eller annan ort i Värmland.

Stödet avser förskola, grundskola F-9 och gymnasiet. Det kan användas för resor både inom och utanför den egna kommunen. I första hand uppmuntrar vi till resor med kollektivtrafik, i de fall det är möjligt. Medlen är begränsade och gäller under 2023. Först till kvarn!

För att ta del av ersättningen behöver ni boka ert besök hos oss så snart som möjligt och ange att ni samtidigt önskar ersättning för Kulturbuss.

Skolor bokar resan själva direkt hos trafikföretagen och har sen möjlighet att vidarefakturera hela kostnaden till Värmlands Museum, Box 335, 651 08 Karlstad. Märk fakturan med Kulturbuss, namnet på er bokning (skola och klass) samt datum för ert skolbesök. 

Obs, fakturan ska vara museet tillhanda senast 90 dagar efter besöket för att ersättning ska betalas ut. Alla fakturor kommer stämmas av mot genomförda skolvisningar. Kostnader vid inställda besök ersätts ej.

Boka skolbesök och läs mer om museets erbjudande för skolor