Samtidskonst

Samtidskonsten är den konst som verkar i sin samtid. Därför är det ett vitt begrepp som även sträcker sig långt bak i historien. När vi möter vår samtidskonst kan den vara svårtolkad. Vad föreställer det? Ska jag förstå det jag ser?  Vad menar konstnären?

Vad konstnären vill säga är inte det primära utan att betraktaren får möjlighet att starta ett samtal med sig själv och andra. Hur kommer det sig att jag tycker på det ena eller andra viset? Vad gör att jag känner så här?

Konst är en personlig kunskapsväg

Ola Billgren

Samtidskonsten är viktig för att den väcker tankar, ger nya frågeställningar och förhoppningsvis öppnar upp våra egna tankebanor. Förståelsen för den tid vi lever i ökar och vi får en inblick i vår framtid samtidigt som den speglar delar av vår historia.

Värmlands Museums utställningar berör vår samtid! Skilda uttryck, varierande material och mångsidig konst. Vi möter den med nyfikenhet och förundra, blir överraskade och får associationer!

"Konst är en metod att öppna känslomässiga områden snarare än att främst illustrera ett objekt."

Francis Bacon