PuL

Värmlands Museum är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas via denna webbplats och din integritet hanteras med diskretion. De enda personuppgifter som sparas är de vi får av dig via ett ansökningsformulär. Uppgifterna används sedan för att kontakta dig med information om nyheter och inbjudningar till vernissager och föreläsningar m.m. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig och varför vi har dessa uppgifter. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter och vill du radera uppgifter kan du anmäla detta skriftligen via e-post till museet@varmlandsmuseum.se.