Öppen föreläsningsserie om det dolda arvet efter Martin Luther


Vad har lördagsgodis, försäkringskassans hemsida och skattebetalning med Martin Luther att göra?

Med anledning av 500 årsminnet av reformationens begynnelse år 1517 visar Värmlands Museum den egenproducerade utställningen ”Det dolda arvet – Martin Luther och Sverige”. I samband med detta ges flera föredrag och tillsammans med Karlstads universitet och Svenska kyrkan en öppen föreläsningsserie som behandlar kyrkohistorien, reformationen, Martin Luther och vilka kopplingar vi kan göra till dagens rörelser i vårt samhälle.

Onsdag 30 augusti kl. 17 – 20

Introduktion till föreläsningsserien och kyrkohistorien.

Onsdag 20 september kl. 16.30 – 20

Om teologin; Philipp Melanchton, Augsburgska bekännelsen och synen på kyrkan.

Lördag 14 oktober kl. 13 – Vernissage!

Vernissage av utställningen ”Det dolda arvet – Martin Luther och Sverige” med bl.a föredrag av författaren Maja Hagerman om ”1500-talets vurm för nordeuropeisk forntid, goter och germaner – och kopplingar till idag.”

Onsdag 25 oktober kl. 16.30 – 20

Skillnader och likheter mellan luthersk och romersk – katolsk tro.

Onsdag 8 november kl. 16.30 – 20

Luthers spiritualitet; bön, undervisning och vardagstro.

Onsdag 22 november kl. 18

”Sankte Fredman och det Lutherska hos Bellman” med Helene Blomqvist, docent i litteraturvetenskap KAU.

Onsdag 29 november kl. 14 – 20

Rundvandring i utställningen under ledning av professor Otfried Czaika därefter föreläsning om reformationens orsaker, förlopp och följder. Där inget annat anges hålls föreläsningarna av universitetslektor Tomas Appelqvist, Karlstads universitet.

Onsdag 6 december kl. 18

”Frihet, jämlikhet, reformation – 500 år med Luther” Ett samtal mellan kulturjournalisten och författaren Per Svensson och biskop Sören Dalevi. I samarrangemang med Värmlands Museiförening, Svenska kyrkan.

Där inget annat anges hålls föreläsningarna av universitetslektor Tomas Appelqvist, Karlstads universitet.

Programblad – Föreläsningsserie om Martin Luther och Sverige