UPPHANDLING

Intressesondering för drift av Värmlands Museums kafé- och restaurangverksamhet, Sandgrundsudden, Karlstad

Nya Värmlands Museum öppnar i juni 2019. Bild från White Arkitekter.

”Vi vill vara ett dynamiskt och angeläget museum med hög professionalitet som förmår att ge perspektiv på samtida frågeställningar. En plats där alla känner sig välkomna och delaktiga.” 

Värmlands Museums vision

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer, med över 200 000 besökare per år.

Värmlands Museum är ett museum som genom att förmedla kulturhistoria och konst:

  • ger upplevelser och insikter om vad det är att vara människa
  • belyser samtidsfrågor och ger ett vidgat perspektiv på samhällsutvecklingen
  • är en arena för kunskap, samtal och debatt
  • erbjuder en mötesplats för alla, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion och funktionshinder
  • stimulerar kreativitet och nytänkande
  • bidrar till regional utveckling

Museet ligger idag på en udde ut i Klarälven med ett fantastiskt läge med Museiparken och Sandgrundsparken runt om. Närmaste grannar är Lars Lerins konsthall samt Karlstads stadsbibliotek. Alla tre verksamheter kompletterar varandra och ger ett mervärde till besökarna.

Under år 2019 står museets ombyggda kafé och restaurang klara. Museets om- och utbyggnad innebär även att ett restaurangannex med uteservering tillkommer. Den lilla paviljongen blir en lykta synlig på långt håll som annonserar museet som en publik byggnad. Den stenbelagda terrassen vid entrén utvidgas för att rymma restaurangens uteservering i attraktivt sydvästläge.

Värmlands Museum söker nu en entreprenör för drift av museets kafé- och restaurangdel, som delar vår vision och vill vara med och skapa en utvecklande atmosfär i museet.

Målet för maten på Värmlands Museum:

”En kafé- och restaurangverksamhet som håller hög kvalitet i såväl mat som service med ett utbud som grundar sig i värmländsk mattradition med gediget hantverk.”

Som Entreprenör arbetar du i enlighet med Värmlands Museums profil såsom länsmuseum. Genom Er verksamhet och service arbetar Ni för att stärka Värmlands Museums varumärke.

Fyra starka egenskaper för en framgångsrik verksamhet på Värmlands Museum är:

  • Erfarenhet
  • Kvalitetsmedvetenhet
  • Samarbetsvilja
  • Service

Värmlands Museum nyöppnar igen den 31 maj 2019 efter en omfattande ombyggnation samt med nya fasta utställningar. Kafé- och restaurangdelen bör ha full verksamhet från detta datum. Tillträde till lokalerna beräknas kunna ske i april 2019.

Tilldelning av kontrakt kommer att ske genom en så kallad Tjänstekoncession vilket innebär att EU-rättens grundläggande principer om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande följs.

Anbudshandlingar distribueras elektroniskt via TendSign.com.

Anbud lämnas elektroniskt via TendSign.com.

Sista dag för inlämnande av anbud är 2019-01-18.