Mineral

Långban är kanske en av världens kanske mest intressanta platser. När jorden bildades för 1,8 miljarder år sedan så skapades här perfekta förutsättningar med tryck, värme och tid som resulterade i en explosion av grundämnen. Berggrunden fylldes av ämnen som tillsammans skapade en hel encyklopedi av geologiska företeelser som mineraloger, geologer och andra fantaster har intresserat sig för i århundraden.

Berggrunden började brytas på 1500-talet och i takt med att gruvan blev större och djupare, desto mer förstod man att platsen var speciell. Vetenskapsmän och kvinnor upptäckte allt eftersom nya mineral och till dags dato har över 300 olika mineral hittats på platsen. Över 70 av dessa är så kallade typmineral, vilket betyder att det var här man först hittade dem. Omkring 30 stycken av dessa har inte påträffats någon annanstans i världen. I denna text avrundar vi till jämna tal av anledningen att det hela tiden görs nya upptäckter som håller listan levande. Så sent som 2018 godkändes ett nytt mineral som påträffats i Långban.

I vår utställning vill vi presentera denna mångfald som vi har i backen. På ett scenografiskt sätt presentera olika mineral med möjlighet till fördjupning för den som så önskar.

Guidade turer

För den som är intresserad av att veta mer om mineral och Långbans historia i sammanhanget så arrangerar vi några gånger varje sommar temaguidningar med duktiga mineraloger som kan besvara och förklara det mesta inom ämnet. Det går även bra att boka en privat guidning för några få personer eller en hel grupp. Våra guider kommer från Långbansällskapet, en välrenommerad samling av mineraloger med knytning till olika större institutioner i landet.

Dolomit
Hematit
Diopsid

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Värmlands Museum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att informera dig om nyheter och uppdateringar om vår verksamhet, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra vår verksamhet.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande museet@varmlandsmuseum.se.

Värmlands Museum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR