Stiftelsen Värmlands Museum


Värmlands Museum är en stiftelse som bildades 1980 av Värmlands läns landsting, Karlstads kommun och Värmlands Fornminnes- och Museiförening (nu Värmlands Museiförening). Sedan 2003 ansvarar Region Värmland för landstingets del. Huvudmännen utser representanter till styrelsen. Mandattiden sammanfaller med den för kommunala val.

Styrelseledamöterna nås i första hand via e-post. Vanliga brev går bra att skicka till följande adress:

Värmlands Museum
Box 335
651 08 Karlstad

Skriv ledamotens namn högst upp i adressen. Brevet kommer då att skickas oöppnat till ledamotens hemadress.

Styrelse 2015-2018


Region Värmland


Lena Melesjö-Windahl , ordförande
Sten Fransson
Anders Ljungsten
Pernilla Edman, suppl
Lill Nilsson, suppl
Birgitta Sjögren Sundberg, suppl

Karlstad kommun


Rickard Axinger, vice ordf.
Lena Agnred
Maria Wågemo
Stig-Arne Persson, suppl
Ulla Wennerlund, suppl.
Niki Merimaa, suppl.

Värmlands Museiförening


Victoria Svanberg
Emelie Nilsson
Katarina Hultkrantz
Annesofie Hedin-Kästel, suppl.
Svetlana Lund,  suppl.
Lars Olsson, suppl

Värmlands Museum


Åsa Hallén, länsmuseichef, sekreterare