Långban under ytan – Dykning i gruvgångarna

Upplev det magiska, bortglömda landskapet som döljer sig i mörkret djupt inne i berget.

Storgruvan


Nya schaktets lave


Kollegiegruvan


Lokaschaktet

https://youtu.be/fUZInclRmxk