Hyttan


1525 byggdes den första hyttan i Långban. I den här byggnaden finns både en masugn och en rostugn i vilka malmen bearbetades under höga temperaturer och med hårt kroppsarbete. Man eldade malmen och trä i lager för att malmen skulle bli mer porös och lättare att slå i mindre bitar.

Efter rostugnen så lastade man malmen i skottkärror och förde den till en malmkross som tog sönder malmen till mindre bitar. Den krossade malmen lades i kärror, även kallade malmhundar och färdades upp till masugnskransen. Där varvade man med malm, träkol och kalk.

När järnet var klart så gjorde man tackjärn utav det. Alla restprodukter som blev över kallas för slagg och användes som byggnadsstenar. Dessa kan man se nästan överallt i Långban.

Långbanshyttan omkring år 1880-1890