Eda

Alldeles på gränsen mot Norge laddar Lennart Bengtsson sin pistol och tar sikte. Det blir en bra träffbild även idag. Lennart är pistolskytt, fotograf och poet. Vi följer honom en dag i Charlottenberg. Et par mil därifrån, på Fotbollsplanen i Köla tränar flickor 15 fotboll och knattarna spelar en match på planen bredvid.

Mjölkbonden Anna Brefeldt Cajdell skjutsar barnen till dagis och tar sedan tag i dagliga sysslorna som de 100talet mjölkkor kräver.