Dagliga visningar av gården

Onsdag–söndag kl 12:00 & 14:00

Varje dag då vi har öppet, kl 12.00 och 14.00 hålls en kort introduktion till gården och dess historia på mangårdsbyggnadens trappa. Vi ber alla besökare att hålla 2 meters avstånd på tunet och inne i mangårdsbyggnaden får max 10 personer vistas åt gången. Visa hänsyn till andra besökare och museets personal genom att följa de instruktioner som ges på plats. Välkommen!