Cyrillushuset är fortsatt stängt

På grund av en vattenskada pågår just nu underhållsarbete i den äldre museibyggnaden, Cyrillushuset. Arbetet beräknas pågå under resten av året.

Vid frågor kontakta Region Fastigheter.