Onsdag 6 november 2019 kl. 09.00 – 16.30
Hörsalen på Värmlands museum

Bildberättandet rullar ut över Sverige:
På Bokmässan 2018 inledde Läsrörelsen satsningen BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder med 50 program på bildscenen och ett stort seminarium som omfattade allt från grottmålningar till dataspel. Nu har Postkodstiftelsen beviljat Läsrörelsen medel för att utveckla projektet i sju regioner i Sverige hösten 2019 och våren 2020.

BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder är Föreningen Läsrörelsens landsomfattande projekt om vikten av och konsten att läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv. Stora konferenser anordnas i samarbete med museer och konsthallar. Kulturskolor har specialsatsningar för barn och unga. Filmvisningar ordnas tillsammans med Folkets Hus & Parker och Zita Folkets Bio. En idéskrift tas fram.

Hösten 2019:
11/9 i Sundsvall-Sundsvalls museum/Kulturmagasinet (Södra Norrland)
9/10 Umeå- Bildmuseet (Norra Norrland)
6/11 Karlstad-Värmlands Museum (Mellansverige)
28/11 Norrköping-Arbetets museum (Sydöstra).

På konferenserna medverkar forskare, pedagoger och experter inom olika bildområden.
Vi vänder oss till pedagoger och lärare inom alla stadier, från förskola till gymnasiet, och till skolledare och politiker. Men även till en engagerad allmänhet.

Konferensen i Karlstad

Moderator: Journalisten Gunilla Kindstrand
Tid: Onsdag 6 november 2019 kl. 09.00 – 16.30

Plats: Värmlands museum, Sandgrundsudden, Karlstad
Pris: 750 kr (inkl. lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe)

Anmälan till Läsrörelsen: info@lasrorelsen.nu
Sista anmälningsdag: 30 oktober 2019

Hela programmet för konferensen hittar du här.