Bibliotek och arkiv

Välkommen in i vårt bibliotek

Öppettider
Ordinarie: måndag–fredag 12–16, lördag 13–16, söndag stängt

Biblioteket är ett offentligt rum helt unikt i sitt slag med specialritad inredning av inredningsarkitekt och möbelformgivare Åke Axelsson, tillverkad vid SnickarAkademin i Kristianstad och troligtvis den sista hela inredning som tillverkats i svensk alm. Biblioteket öppnade i september 2018.

Här möter du mycket av den kunskap som byggts upp inom museet genom åren. Både i form av böcker, dokument och databaser, samt genom kunniga medarbetare från museets alla verksamhetsområden.

Här kan du:

  • få veta mer om verksamheten på museet
  • få kontakt med museets antikvarier, intendenter och andra kunniga medarbetare
  • ta del av böcker om Värmland och museets olika ämnesområden
  • få hjälp att hitta vidare i våra digitala sökvägar till samlingarna
  • boka tid för att forska i museets arkivmaterial
  • få forskarservice, som exempelvis kopiering ur referensmaterialet

Eller bara sitta ner en stund i de vackra rummen för att läsa en tidskrift eller bläddra i en bok.

Forskarplatser i museets bibliotek.

Värmlands Museums bibliotek var från början en kunskapsbank med referenslitteratur till museets antikvariska verksamhet.

Genom åren har samlingen av böcker, tidskrifter och facklitteratur inom ämnen som konst, etnologi, arkeologi, bebyggelsehistoria och museologi växt fram. Här finns även annan litteratur om det värmländska landskapet och dess kulturhistoria, samhälle och omvärld, samt årsböcker och tidskrifter från flera museer och institutioner i såväl Sverige som utlandet.

Samlingen har kommit till genom inköp och gåvor och vi tar gärna emot tips om nya böcker och uppsatser eller avhandlingar som skildrar Värmland.

Bibliotekets böcker ingår i museets samlingar och är därför endast tillgängliga att läsas på plats.

Vid kopiering tar vi ut en avgift på 4 kr/sida för svart/vit utskrift eller PDF (per inskannad sida) A4 och A3. För färgutskrift tillkommer 1 kr per sida.
Övriga format kopieras i mån av möjlighet och priset beror på materialåtgång och arbetsinsatsens omfattning.

Sök i arkiven