Museet bygger om


Sedan tillbyggnaden av museet öppnade 1998 har kraven på museibyggnader ökat avsevärt, främst gällande tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatsstyrning vid inlån av föremål och konst. 2018 startade en omfattande ombyggnad av museet på Sandgrundsudden i Karlstad med syfte att tillgodose dessa krav på tillgänglighet, säkerhet och klimatstyrning. Det nya ombyggda museet öppnar i juni 2019, med helt nya utställningar om Värmlands historia. Museet har öppet under hela ombyggnadsperioden.

I och med ombyggnaden kommer museet kunna visa i princip alla typer av utställningar. Värmlands Museum stärks som mötesplats och fler kommer att kunna nyttja museet även kvällstid, genom att butik och utställningsytor kan avgränsas. Akustik och ljusförhållanden förbättras i enlighet med arbetsmiljökrav och förbättrad energieffektivitet. Ombyggnaden ska även förbättra logistik och användning av lokalerna samt förbättra orienterbarheten för besökare.

I september 2018 öppnar museets bibliotek i ett nytt och mer publikt läge på entréplan i den äldre museibyggnaden.

Vi bygger om.

Men museet har öppet med utställningar, butik och ett helt nytt bibliotek i den äldre museibyggnaden. Öppettider: måndag-fredag 11-16, onsdagar 11-18, lördag-söndag 11-16.

Läs mer