Museet bygger om


Nu startar den planerade ombyggnaden av Värmlands Museum i Karlstad. Syftet med ombyggnaden är framförallt att tillgodose krav på tillgänglighet, säkerhet och klimatstyrning. Det nya ombyggda museet väntas öppna sommaren 2019, bland annat med helt nya utställningar om Värmlands historia. Museet planerar hålla öppet under hela ombyggnadsperioden.

Sedan tillbyggnaden av museet öppnade 1998 har kraven på museibyggnader ökat avsevärt, främst gällande tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatsstyrning vid inlån av föremål och konst. I och med ombyggnaden kommer dessa krav att tillgodoses och museet kommer kunna visa i princip alla typer av utställningar. Museet stärks som mötesplats och fler kommer att kunna nyttja museet även kvällstid, genom att butik och utställningsytor kan avgränsas. Akustik och ljusförhållanden förbättras i enlighet med arbetsmiljökrav och förbättrad energieffektivitet. Ombyggnaden ska även förbättra logistik och användning av lokalerna samt förbättra orienterbarheten för besökare.

Det första som händer är att fackbiblioteket flyttar till ett mer publikt läge i nedre delen av den äldre museibyggnaden, som tidigare inrymt kontor. Det nya biblioteket öppnar hösten 2018.