Besök oss

Torsby Finnskogscentrum. Fotograf Åke E:son Lindman.

Torsby Finnskogscentrum ligger som ett nav mitt ute i nordvärmlands finnskogar. I den spektakulära och prisbelönta byggnaden finns det utställningar, bibliotek och arkiv som alla berör och berättar om de människor som genom århundraden rört sig i och befolkat de som kommit att kallas Finnskogen.

Basutställning Finnskogens landskap sträcker sig över tidsperioden sent 1500-tal till tidigt 1900-tal. Den har fokus på svedjebrukarnas kolonisering av landskapet under 1600-talet, odlandet av råg, jakt, fiske och boskapsskötsel. Hur gick svedjandet till? Varför förbjöds svedjande? Satt man säkert på sin gård? Utställningen tar också upp olika sidor av vardagslivet och hushållssysslorna. Hur fungerar egentligen en rökugn? Vilka var villkoren för giftermål?

Varje år har vi även en sommarutställning som lyfter upp och belyser olika teman av Finnskogen.

I museet har vi även ett bibliotek och ett arkiv som är fritt att nyttja vare sig om man vill forska eller bara florera bland de dryga 4 000 titlarna på ämnet som finns där. I databasen Digitalt Museum kan en rik samling fotografier studeras och över 1 300 finngårdar finns förtecknade i arkivet.

Inne på Finnskogscentrum finns det även en pysselhörna där barnen både kan rita, bygga och pyssla.

Vill du ha mer tips på vad du kan se och göra i samband med ditt besök så kan du antingen kontakta oss eller besöka Torsby Turistbyrås hemsida.