Ons 26 apr, kl 18:30

Jakten på värmländska sjöjungfrur

Våren 2019 utförde Värmlands Museum en arkeologisk undersökning inom Stora Torget i Karlstad, där spännande arkeologiska lämningar framkom.

Här framkom fin keramik från 1600-talet, bland annat en skål med ett spännande handtag föreställande en tvestjärtad sjöjungfru. Sjöjungfrun är en s.k. Melusine, en sötvattennymf vars myt har sitt ursprung från Nederländerna och norra Frankrike. Ett fåtal liknande handtag har hittats i Karlstad sedan 1930-talet och ledde till frågan: vad gör en sjöjungfru i 1600-talets Karlstad?

Frågan har lett till ett detektivarbete med djupdykningar i myter, legender och fyndmagasin men också till vidare forskning om tillverkningsmetoder, formspråk, influenser och ursprung. Genom teknisk analys har sjöjungfruskålarnas tillverkningsort kunnat fastställas, med spännande resultat. Sammantaget har studien gett en bättre bild av 1600-talets keramiska mode, men också en glimt av tillverkaren bakom sjöjungfruskålarna och deras koppling till Karlstad.