Ons 27 apr, kl 18:00

Föredrag: Värmländska orter i litteraturen

Som del av utställningen Ord om Värmland och museets årsböcker, En värmländsk litteraturhistoria del 1 & 2, arrangeras under våren en föreläsningsserie på Värmlands Museum med de två böckernas delförfattare Helene Blomqvist, Sofia Wijkmark och Margaretha Ullström.

Värmlädnska orter i litteraturen

I litteraturen om Värmland kan snart sagt varje värmlänning möta just sin ort litterärt gestaltad. Från norr till söder, från öst till väst gör vi nedslag i det litterärt skildrade Värmland.

Hur gestaltas städer, byar, landskap? Hur framställs naturen, landsbygden, stadsmiljön, gator och torg? Vad utspelar sig på alla dessa platser då de framställs litterärt? Finns det särskilda händelser som förknippas med särskilda orter? Vilka är inbyggarna? Är sydvärmlänningen ett helt annat slags värmlänning än nordvärmlänningen? Skiljer sig glesbygdsvärmlänningen på ett markant sätt från residensstadsbon? Om varje ort har sin egenart, finns det då många Värmland? Eller förenas alla orter och platser av något som skulle kunna benämnas som specifikt värmländskt?

Föreläsningen ingår i museets ordinarie entré, 100 kr. Upp till 25 år gratis.
Medlemmar i Värmlands Museiförening har fri entré.