Ons 30 mar, kl 18:00

Föredrag: Värmland – Skogslandet

Som del av utställningen Ord om Värmland och museets årsböcker, En värmländsk litteraturhistoria del 1 & 2, arrangeras under våren en föreläsningsserie på Värmlands Museum med de två böckernas delförfattare Helene Blomqvist, Sofia Wijkmark och Margaretha Ullström.

Värmland – skogslandet

Överallt i den värmländska litteraturen breder skogen ut sig och sätter ramarna för det som utspelar sig, präglar folklynnet och landskapets sociala och kulturella historia. Den värmländska skogen är mörk, oändlig och hotfull men också trygg, skyddande och hemvan.

Vilka berättelser om den värmländska skogen möter vi i litteratur från olika tider? Hur framställs skogen litterärt? Vad händer i skogen? Och på vilka sätt förändras skogsframställningarna över tid? Genom att betrakta exempel från såväl dikt som prosa söker vi närma oss och greppa något av bilden av Värmland såsom de djupa skogarnas landskap.

Föreläsningen ingår i museets ordinarie entré, 100 kr. Upp till 25 år gratis.
Medlemmar i Värmlands Museiförening har fri entré.