Ons 16 feb, kl 18:00

Föredrag: Värmland – ett landskap blir till

Som del av utställningen Ord om Värmland och museets årsböcker, En värmländsk litteraturhistoria del 1 & 2, arrangeras under våren en föreläsningsserie på Värmlands Museum med de två böckernas delförfattare Helene Blomqvist, Sofia Wijkmark och Margaretha Ullström.

Värmland – ett landskap blir till

Selma Lagerlöf är inte ensam om att skildra Värmland som ett viljestarkt, levande och aktivt verkande landskap. På en mångfald olika sätt skildras Värmlands tillkomst i litteratur från olika tider. Tillsammans tittar vi på ett antal exempel.

Det handlar förstås om formandet av naturen, t.ex. om istidens verkningar, och om lagar och förordningar som sätter landskapets gränser, men också om hur det sociala och kulturella landskapet tar form, hur människor bryter, svedjer och odlar mark och hur man odlar samhällskontrakt och olika former av gemenskaper – allt så som det gestaltas i dikt, i drama, i berättande text och i olika former av gränsöverskridande texter, såsom essä, biografi, tidningstext, film och TV.

Föreläsningen ingår i museets ordinarie entré, 100 kr. Upp till 25 år gratis.
Medlemmar i Värmlands Museiförening har fri entré.