Ons 18 dec, kl 15:00
Våld mot barn
Öppen föreläsning

VÅLD MOT BARN

Öppen föreläsning med Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap.

Arrangemang i samarbete med Folkhälsovetenskap på Karlstads Universitet.

Fritt inträde.

Läs mer på kau.se/folkhalsovetenskap

Öppna föreläsningar under hösten