Ons 08 feb, kl 18:30

Vad gömmer sig på Lurö?

Ta del av de senaste arkeologiska resultaten på Lurö. Föreläsning av Hans Olsson, arkeolog vid Värmlands Museum.

Traditionen gör gällande att det under en kort period på 1100-talet funnits ett kloster på Lurö i Vänern. Munkarna skall snart ha flyttat och till sist etablerat klostret i Varnhem omkring 1150. Ligger det någon sanning bakom traditionerna?

Sedan 1989 är det känt att den ruinkulle på Lurö som kopplats samman med traditionen om ett kloster är lämningarna efter en romansk stenkyrka. Nya utgrävningar utförda av Värmlands Museum gör nu att man måste ställa sig frågan om ruinen bara varit en kyrka eller om den kan ha använts till någonting annat.