Lör 07 sep - Sön 08 sep, kl 10:00
Timo Menke: Liquid Crystal Effects
Artist in Residence

Liquid Crystal Effects av Timo Menke

Långban är en historiskt och geologiskt unik plats med många anor och bergarter. Långban betecknar inte enbart en plats, utan även en by, en sjö, ett gruvfält, en hytta, ett geologiskt fält, en nedlagd järnvägsstation, ett industriminne. En Långbanit är inte en lokal ortsbo eller pensionerad gruvarbetare, utan ett av mer än 60 typlokala mineral som bara finns här. Efter den långa extraheringen av arbete, mineral och vinster har bergets mörka massa tappat sin hårda form. Allt som var berg blev vatten. Allt som var fast förflyktigades.

Vad händer om vi vänder på blicken och ser på platsen Långban ur det tömda bergets och de flytande kristallernas perspektiv? Vilka bilder, vilken historia och vilka karaktärer blir synliga när vi ser på Långban med mineralens ögon?

I den vattenfyllda gruvan har Timo Menke med hjälp av Långbans dyksällskap installerat bilder av gruvans förvandling. I filminstallationen “Liquid Crystal Effects” undersöks Långban som ett gränssnitt både inåt och utåt – en plats där underjorden möter överjorden, där minne och historia finns nedgrävda och mineraler och kristaller uppgrävda. I gränssnittet mellan kristall, kapital och kultur får vi syn på en plats där människor har grävt upp och omvandlat mineral – tills de omvandlat oss.

Från och med den 10 augusti, med öppning under Långbanhyttans Filmfestival
till och med att vi stänger för säsongen, samt under Kulturarvsdagarna,
kommer besökare kunna se och uppleva Timo Menkes konstinstallation
i filmsalen ovanpå receptionen.

Varmt välkomna!