Mån 06 sep, kl 17:00

Stadsvandring: Innergårdar och hörnhus i Arvika

På den här stadsvandringen kikar vi in på gårdar och pratar om det liv som förekommit där. Vi tittar också på de många vackra hörnhusen som finns i Arvika. På så sätt ringar vi in stadskärnans bebyggelsestruktur med det tydliga rutnätet och dess innehåll. Leds av byggnadsantikvarie Terese Myrin.