Lör 25 sep, kl 11:00

Stadsvandring: Sekelskiftet i Arvika

En stadsvandring i Arvikas sekelskifte 1900, i processen då Arvika gick från en liten köping till en fullvuxen stad. Vi tittar på olika arkitekturstilar från en epok som är dominerande i Arvikas stadskärna och upptäcker olika tecken på en växande stad. Leds av byggnadsantikvarie Terese Myrin.