Mån 23 aug, kl 17:00

Stadsvandring: Se upp! – Taken i Arvika

Skiffer och plåt, tegel och betong. Vilka material finns på taken i Arvika innerstad? En vandring med byggnadsantikvarien ger en ny bild av taklandskapet och den variation av material och kulörer som finns i Arvika. Leds av byggnadsantikvarie Lena Thor.