Ons 08 nov, kl 18:00

Kulturarvifieringar av kalla kriget

Det förflutna används ständigt för att ge mening åt nuet. I forskningsprojektet I kalla krigets spår har framväxten av ett nytt svenskt militärt kulturarv undersökts. Där visas hur minnen och lämningar från en tid fylld av rädsla och säkerhetspolitiska spänningar får nya innebörder när bunkrar och nedlagda militäranläggningar omvandlas till museer, lyxbostäder och spännande besöksmål.

Fredrik Krohn Andersson, lektor i konstvetenskap, Karlstads universitet


Arrangör Värmlands Museiförening. Fri entré för medlemmar. Årskort gäller.