Lör 02 jul - Sön 03 jul

M Art Lab på Långban

Under sommaren 2022 genomförs ett dansresidens med jazzdanskollektivet M Art Lab i Långban gruv- och kulturby. Residenset avslutas med fyra föreställningar/industrihistoriska dansvandringar i gruvbyn.

Tillsammans med museets guide vill M Art Lab synliggöra Långban och det arbete soutförts här, material, mekanik och människa. Du som publik går en guidad tur som innehåller berättelser i både talad och dansad form.

Dansvandringarna pågår ca 60 minuter och avslutas med ett samtal där publiken har möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Föreställningen VERK

M Art Lab är ett jazzdanskollektiv med fyra dansare/koreografer som har sin bas i den komplexa, exakta, poetiska och intrikata Mattoxtekniken. Sedan 2019 har de framförallt arbetat med projektet VERK, en föreställning som byggs på och förändras i samspel med platser och möten, historia och nutid.

Jazzdanskollektivet arbetar platsspecifikt, forskande och laborerande på platser med anknytning till olika delar av Sveriges industrihistoria, exempelvis gamla industriminnen, verkstadsområden, arbetslivsmuséer, bruksområden och liknande. M Art Lab gör både sceniska och platsspecifika föreställningar och visningar samt specialutformade guidade vandringar på olika platser i Sverige.