Tis 17 sep, kl 13:00
Hälsa på lika villkor
Öppen föreläsning

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR – MED FOKUS PÅ VÄRMLÄNNINGARNAS HÄLSA

Öppen föreläsning.
Louise Pettersson, lektor i folkhälsovetenskap.
Ulla-Britt Eriksson, docent i folkhälsovetenskap.
Bengt Starrin, professor i socialt arbete.

Arrangemang i samarbete med Folkhälsovetenskap på Karlstads Universitet.

Fritt inträde.

Läs mer på kau.se/folkhalsovetenskap

Öppna föreläsningar under hösten