Ons 09 mar, kl 18:00

Föredrag: Gränslandet Värmland

Som del av utställningen Ord om Värmland och museets årsböcker, En värmländsk litteraturhistoria del 1 & 2, arrangeras under våren en föreläsningsserie på Värmlands Museum med de två böckernas delförfattare Helene Blomqvist, Sofia Wijkmark och Margaretha Ullström.

Gränslandet Värmland

Redan i den tidiga legendbildningen om Värmland framställs landskapet som unikt och helt i sitt eget slag. Traditionen säger rentav att Värmland en gång var ett eget rike, varken norskt eller svenskt. Denna position som ett gränsland har på många sätt präglat bilden av landskapet, inte minst den litterära bilden.

Genom nedslag i litteratur från olika tider ser vi hur gränslandet Värmland gestaltas och skrivs fram, vad som sägs karakterisera detta udda och märkliga landskap, och vad hemvist och närvaro i landskapet får för betydelser för inbyggare och tillfälliga besökare. Värmland växer inte sällan ut till ett symbollandskap, en plats där människan tvingas ut ur sina roller och positioner, tvingas till existentiell nakenhet och till att ompröva sitt liv. Värmland blir platsen där nästan vad som helst kan hända.

Föreläsningen ingår i museets ordinarie entré, 100 kr. Upp till 25 år gratis.
Medlemmar i Värmlands Museiförening har fri entré.