Ons 06 mar, kl 18:00
Glimtar ur värmländsk utbildningshistoria med Peter Olausson

Hur och varför lärde värmlänningarna sig att läsa och skriva?Hur kom skolorna till?

Vilka var de som strävade efter att sprida kunskap genom att en utbildning för alla skulle bli möjlig? Peter Olausson ger glimtar genom utbildningshistorien från medeltid till idag.

Peter Olausson är verksam som lektor vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid  Karlstads universitet och har länge forskat om landsbygdens historia.Han har gett ut ett flertal böcker,arbetat som arkivarie och disputerat.

Ett program i anslutning till utställningen ” En sagolik skola – Folkskolan 175 år”