Ons 11 sep, kl 16:30
Gamla och nya fyndplatser i Värmland

Arkeolog Hans Olsson håller föredrag om gamla och nya fyndplatser i Värmland.

Föreläsningen arrangeras av Värmlands Museiförening och är öppen för allmänheten.

Värmlands Museum, hörsalen, kl. 16.30
Ingår i museets ordinarie entré. Barn och unga under 25 år går gratis.
Årskort gäller.