Tis 09 apr, kl 13:00
Finnskogen som världsarv
Att förvalta kulturarv - världsarv och regionalpark

 

Från 1580-talet och ett knappt sekel framåt befolkades stora delar av mellersta Skandinaviens skogsområden av svedjebrukande finnar – skogsfinnarna. Finska var vardagsspråket ända fram till 1930-talet i en del byar. Idag finns lämningar från bebyggelsen kvar som tillsammans med ortsnamn, kulturlandskap och berättelser vittnar om det skogsfinska kulturarvet. Det pågår ett arbete för att på sikt etablera Finnskogen och dess finngårdar som världsarv enligt Unescos världsarvskonvention.

 

Medverkande: Jan Turtinen, FoU-sakkunnig, Unescos världsarvskommitté, Riksanti- kvarieämbetet. Kristian Björnstad, Sekretariatsleder for Norske Parker. Gabriel Bladh, Karlstads universitet.

Plats:Karlstads universitet, Fryxellsalen 1B 306

Kaffe ingår. Anmäl dig senast 4 april på KAU.SE/CSD

Seminarieserien avslutas med en bussresa till Finnskogen tisdag den 11 juni. För fullständigt uppdaterat program, se KAU.SE/CSD

 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Gabriel Bladh
Professor i Samhällsvetenskapernas didaktik
CSD – Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Karlstads universitet
tel: 054-700 12 91
gabriel.bladh@kau.se